NOTA TAJWID

 

MUAT TURUN :

NOTA RINGKAS TAJWID

NOTA LENGKAP TAJWID :

TING. 1 / TING. 2 / TING. 3

 

APLIKASI

FLASH TAJWID

 

CARTA TAJWID

Klik Untuk Muat Turun Carta Besar

 

 

HUKUM ALIF LAM DAN MAD

 

Alif Lam Qamariah

Apabila di atas huruf lam ada tanda sukun.

 

Alif Lam Syamsiah

Apabila di atas huruf lam tiada tanda sukun.

 

Mad

Bahasa : menambah / memanjangkan

Istilah : memanjangkan suara pada kadar 2 hingga 6 harkat pada huruf mad

( alif , waw, ya )

 

 

Mad Jaiz Munfasil

Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah

Panjang bacaan 4 / 5 harkat

 

Mad Wajib Muttasil

Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimah

Panjang bacaan 4/5 harkat

 

Mad Lin

Apabila huruf waw atau ya bertanda sukun yang huruf sebelumnya berbaris atas, dan huruf selepasnya dibaca sukun kerana wasal.

Panjang bacaan 2, 4 atau 6 harkat

 

Mad Aridh Lis Sukun

Apabila bacaan diwaqafkan pada huruf akhir dan terdapat huruf mad sebelumnya.

Bacaan panjang 2, 4 atau 6 harkat

 

Mad Silah Qasirah

Apabila huruf ha tidak bertemu hamzah dalam 2 kalimah

Kadar bacaan 2 harkat

 

Mad Silah Tawilah

Apabila huruf ha bertemu hamzah dalam 2 kalimah

Kadar bacaan 4 atau 5 harkat

 

Mad Tamkin

Apabila terdapat dua huruf ya dalam 1 kalimah dengan ya pertama bersabdu dan ya kedua sukun

 

Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

Apabila huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam 1 kalimah

Panjang bacaan 6 harkat

 

Mad Lazim Kalimi Muthaqqal

Apabila huruf mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah

Kadar bacaan 6 harkat

 

QALQALAH

 

Qalqalah

Bacaan yang dibunyikan secara melantun balik apabila huruf Qalqalah disukunkan.

 

Qalqalah Sughra

Bunyi lantunan yang rendah sedikit pada huruf Qalqalah.

 

Qalqalah Kubra

Bunyi lantunan yang besar pada huruf Qalqalah yang diwaqafkan.

 

 

 

NUN MATI DAN TANWIN & MIM SAKINAH

 

Hukum Nun Sakinah dan Tanwin

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hija'iyyah akan menghasilkan 4 hukum tajwid

IZHAR HALQI / IKHFAK HAKIKI / IDGHAM MAALGHUNNAH / IDGHAM BILAGHUNNAH / IQLAB

 

Hukum Mim

Apabila mim sukun bertemu dengan huruf Hija'iyyah akan menerbitkan 3 hukum

IKHFAK SYAFAWI / IZHAR SYAFAWI / IDGHAM MISLAIN

 

 

Izhar Halqi

Apabila huruf nun bertanda sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf Izhar.

Bacaan jelas dan terang

Iqlab

Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba.

Ikhfak Hakiki

Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf Ikhfak

Bacaan dengung

 

Idgham Bighunnah/Maal Ghunnah

Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf Idgham.

Bacaan dengung

Idgham Bila Ghunnah

Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf ( lam dan ra )

Bacaan jelas

Idgham Mislain/Mutamasilain

Apabila mim sukun bertemu dengan mim bersabdu

Bacaan dengung

 

Ikhfak Syafawi

Apabila mim sukun bertemu dengan huruf Ikhfak Syafawi ( ba )

Bacaan dengung

 

 

Izhar Syafawi

Apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba.

Bacaan jelas dan nyata

sumber : www.e-latih.com

 

POSTER TAJWID

 

Klik untuk info Poster Tajwid

 

kembali ke atas

 

 

 

LAMAN UTAMA

 

 

Hakcipta © 2008 anuar2u.com / hubungi 019-7764359

PENAFIAN:
KAMI tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan
oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.