TIPS BIJAK BELAJAR

 

PENGURUSAN MASA

KEMAHIRAN MENDENGAR

KEMAHIRAN MEMBACA

TEKNIK SEDIAKAN NOTA

KEMAHIRAN MENYOAL

KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN

KEMAHIRAN BELAJAR BERKUMPULAN

TEKNIK MENGHADAPI PEPERIKSAAN

 

 

 

 

PENGURUSAN MASA

 

Setiap manusia amnya dan umat Islam khasnya diwajibkan menguruskan dan menggunakan masa dengan cara yang paling sempurna, optimum dan berkesan. Oleh itu terdapat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggesa dan menyarankan agar semua umat Islam berbuat demikian. Antaranya seperti maksud ayat di bawah;

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran." (Al-`Ashr: 1-3)

HARGA DAN KEPENTINGAN MASA KEPADA MANUSIA.

Sehubungan dengan perkara itu , Profesor Yusof al-Qurdhwi menyatakan bahawa: Masa merupakan harta manusia yang paling berharga.Orang yang membuang masa dengan percuma sebenarnya menganiaya dirinya sendiri.

Imam Al- Banna pula berpesan; "Janganlah kamu habiskan masa kamu dan saudaramu pada perkara yang tidak memberi faedah,"Harta benda, wang ringgityang hilang boleh dicari ganti tetapi masa yang hilang masakan dapat dicari ganti. Oleh itu setiap pelajar janganlah hendaknya suka membuang masadan suka bertangguhdaripada memulakan atau melakukan sesuatu aktiviti pembelajaran. Bagi pelajar yang suka bertangguh mereka sebaiknya membaca dan meneliti dan mengambil pelajaran hadis Nabi berikut yang bermaksud; "Jika Qiamat akan berlaku dan ditangan kamu pada masa itu ada benih kurma dan jika kamu masih sempat menanamnya maka hendaklah kamu menanamnya".

Pengajaran dari hadis di atas ini jelas menunjukkan bahawa jika anda mempunyai kesempatan atau peluang maka hendaklah anda merebut dan mempergunakan peluang dan kesempatan itu dengan sebaik mungkin tanpa berlengah atau bertangguh lagi.

Pelajaran dan masa

Sebagai seorang pelajar, masa merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu diambil perhatian sewajarnya. Dengan adanya masa akan membolehkan seseorang pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran mereka dan aktiviti yang berfaedah yang boleh menjamin kearah kebahagiaan masa depan mereka. Sehubungan dengan itu, masa merupakan satu modal atau saham yang sangat berharga kepada seseorang pelajar. Oleh yang demikian, pelajar yang bercita-cita tinggi untuk mencapai kejayaan dalam hidup mereka baik di dunia dan akhirat haruslah bijak menguruskan masa yang mereka punyai.

Teknik menguruskan masa belajar

Di antara cara yang boleh dilakukan bagi menguruskan masa dengan cara yang baik, berkesan dan sempurna ialah dengan membuat jadual waktu. Jadual waktu ini bukanlah jadual waktu mingguan yang tetap seperti yang disediakan dan boleh dipunyai oleh kebanyakan pelajar hari ini. Ia merupakan satu senarai aktiviti yang perlu anda lakukan untuk hari itu atau hari esok. Senarai ini mestilah bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran anda seperti kerja rumah yang perlu disiapkan, mata pelajaran hari ini dan esok dan kerja-kerja lain yang perlu anda lakukan.Perlu diingatkan bahawa kelemahan mempunyai sebuah jadual waktu mingguan yang tetap sebagaimana yang dipunyai oleh kebanyakan pelajar hari ini ialah terlalu sukar untuk melaksanakan kerana keadaan yang rigit dan tidak mengambil kira aktiviti penting semasa.

Kepentingan jadual waktu

Bagi memberikan kesedaran dan galakankepada setiap pelajar agar melakkukan pengurusan masaberkesan dan membuat jadual waktu, berikut diberikan perbincangan ringkastentang kepentingan menyediakan dan mempunyai jadual waktu.Terdapat beberapa kepentingan, faedah dan keutamaan yangpelajar akan perolehi apabila mereka menyediakan dan mempunyai sebuah jadual waktu pembelajaran. Antaranya ialah:

 1. Dapat menilai kembali apakah yang telah mereka lakukan.
 2. Dapat menilai sama ada aktiviti yang mereka lakukan itu memberikan faedah atau tidak.
 3. Dapat menguruskan masa yang dipunyai dengan cara yang berkesan dan memberikan faedah paling optimum.
 4. Dapat menjalankan kebanyakan aktiviti yang dirancang setiap hari.
 5. Dapat melatih mendisplinkan diri pelajar dalam menepati masa. Keadaan ini membolehkan mereka mengamalkan cara hidup yang lebih sempurna.
 6. Dapat mempelbagai aktiviti yang perlu mereka lakukan. Ini perlu dilakukan bagi menjamin dan membolehkan mereka menjadi seorang yang serba boleh.
 7. Dapat mendorong ke arah pencapaian kejayaan yang cemerlang dalam bidang yang mereka ceburi, baik kehidupan dunia atau akhirat.
 8. Dapat mengelakkan amalan suka bertangguh untuk melakukan sesuatu tugas atau aktivitiyang lebih digemari dan mengabaikan pula aktiviti lain yang berguna.
 9. Menyedarkan diri cara mengurus masa berkesan.
 10. Dapat mengimbangkan pembahagian masa terhadap pelbagai jenis aktiviti yang akan dilakukan.

Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan jadual waktu.

Penyusunan jadual waktu yang disediakan agar mencapai tujuannya hendaklah jadual itu mempunyai ciri-ciri yang baik dan sempurna. Antara yang perlu dipertimbangkan adalah;

 1. Tentukan tujuan dan objektif penyediaan dan kegunaan jadual itu.
 2. Fikirkan aktiviti yang anda lakukan sesuai dengan tujuan dan objektif yang dinyatakan.
 3. Pertimbangkan dengan sewajarnya tentang aktiviti yang perlu dilakukan sebagai pelajar.
 4. Berikan keutamaan kepada aktiviti yang akan dilakukan pada pagi, petang dan malam sebagai seorang pelajar.
 5. Pertimbangkan jumlah masa yang perlu diperuntukkan bagi setiap aktiviti. Utamakan mata pelajaran yang dianggap susah atau kurang diminati.
 6. Nyatakan jenis mata pelajaran yang perlu diulangkaji atau disediakan mengikut keutamaan atau mengikut kesesuaian anda sebagai seorang pelajar.
 7. Susun mata pelajaran yang perlu diulangkaji dengan sebaiknya agar tidak mengelirukan.
 8. Peruntukan jumlah masa bagi membuat tugasan seperti kerja sekolah, kerja rumah, membuat nota dan sebagainya.
 9. Pelajar perlu memberikan keutamaan aktiviti yang lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu.
 10. Jangan lupa masa rehat juga perlu difikirkan.

Jenis jadual waktu yang perlu disediakan.

Terdapat berbagai-bagai jenis jadual waktu yang perlu disediakan oleh seseorang pelajar, sesuai dengan tujuan mengapa mereka pergi ke sekolah. Antaranya termasuklah;

 • Jadual waktu tahunan ( rancangan untuk aktiviti setahun)
 • Jadual waktu mingguan ( rancangan untuk aktiviti seminggu )
 • Jadual waktu harian ( rancangan untuk aktiviti setiap hari )

Menyediakan jadual waktu tahunan.

Antara bahan utama yang boleh dijadikan panduan untuk menyediakan jadual waktu tahunan ialah takwim sekolah. Mintalah bantuan dari guru kanan sekolah, guru penasihat sekolah untuk mendapatkan takwim tahunan sekolah anda.

Tujuan menyediakan jadual waktu tahunan ialah untuk;

 • Menyedari dan mengetahui jenis aktiviti yang akan dijalani sepanjang tahun. Ia boleh dijadikan untuk menentukan bila ada sukan , ujian, peperiksaan dan sebagainya. Bila aktiviti ini dapat ditentukan maka boleh anda membuat persediaan lebih awal.
 • Memperingati diri anda tentang tugas dan tanggungjawab yang perlu dihadapi dan dilakukan sepanjang tahun.

Persediaan membuat perancangan dan tindakan tahunan anda.

Cara menyediakan jadual waktu mingguan dan harian.

Bagi tujuan menyediakan jadual ini senaraikan aktiviti yang perlu dimasukkan dalam jadual waktu mingguan. Aktiviti tersebut mestilah sesuai dan selaras dengan aktiviti pembelajaran anda pada minggu tersebut. Aktiviti itu termasuklah;

 • Senaraikan mata pelajaran sekolah yang anda akan pelajari untuk menghadapi peperiksaan.
 • Aktiviti ko-kurikulum yang akan anda jalani.
 • Aktiviti persendirian anda seperti beribadat, berihat, menolong keluarga dan sebagainya.

Dalam masa anda merancang untuk menyediakan jadual waktu mingguan dan harian ini adalah dicadangkan agar anda mengambil kira, iaitu;

 • Aktiviti yang dirancang untuk dilakukan sebelah petang mestilah mempunyai kaitan dengan aktiviti sebelah pagi dan untuk hari esok, iaitu seperti menyelesaikan kerja rumah, menyemak nota yang baru diterima daripada pengajaran hari itu dan sebagainya.
 • Aktiviti sebelah malam mestilah bersesuaian dengan aktiviti untuk hari esok, seperti membuat persedian awal, mengulang kaji pelajaran lepas dan sebagainya.

Tujuannya;

 • Membuat bacaan atau persediaan awal tentang tajuk yang akan dipelajari esok pagi.
 • Memahami cara kerja amali yang akan dilakukan.
 • Memahami pengajaran pada hari itu.
 • Menyelesaikan kerja rumah dan sebagainya.
 • Hari Sabtu dan Ahad (hujung minggu)
 • Masa untuk buat ulangkaji pelajaran yang telah dipelajari tahun lepas, semester lepas, minggu lepas, atau membuat latihan menjawab soalan peperiksaan lepas.

Manfaatkan masa lapang

Terdapat lebihan masa yang biasanya disia-siakan tetapi ianya boleh dimanfaatkan oleh seorang pelajar. Masa yang singkat-singkat ini dikenali sebagai sela masa. Antaranya ialah;

 1. Semasa menunggu kenderaan.
 2. Semasa menaiki kenderaan dalam perjalanan pergi dan balik sekolah ke tempat belajar.
 3. Semasa menunggu pengajar datang memberi pengajaran setiap hari.
 4. Semasa menunggu kelas amali dimulakan.
 5. Masa rehat yang berlebihan
 6. Semasa menunggu masa makan pagi, tengahari, petang dan malam.
 7. Masa antara kuliah.
 8. Aktiviti yang boleh dilakukan pada sela masa.
 9. Membaca bacaan awal atau sepintas lalu tentang tajuk yang telah diajar sebelumnya atau tajuk yang akan diajar oleh guru.
 10. Membaca nota ringkas, nota neumonik, formula, melihar gambarajah dan sebagainya.
 11. embaca nota kecil yang mudah dibawa.
 12. erbincang dengan rakan tentang sesuatu tajuk.
 13. Membaca atau menyemak nota yang baru diterima.
 14. Sesuai untuk berbincang mengenai persatuan yang anda sertai.
 15. Tindakan selanjutnya.
 16. Menentukan jumlah masa dan menyediakan jadual ini merupakan perkara yang mudah dan bagi semua pelajar. Namun
 17. apa yang selalu mendatangkan masalah kepada pelajar ialah untuk melaksanakannya dan inilah perkara yang paling besar rumit dihadapi oleh pelajar.

Antara cara yang boleh digunakan untuk mengatasi ialah:

 • Berdoa kehadrat Allah s.w.t. agar mampu melakukannya.
 • Berniat dengan bersungguh untuk melakukannya.
 • Keazaman dan kesungguhan yang tinggi.
 • Ketabahan dan kesabaran untuk melakukan dan berkorban.
 • Sentiasa berfikir dan menyedari kesan buruk jika gagal menguruskan masa dengan baik.
 • Menilai dan mengingat kembali objektif, niat dan tujuan asal membuat jadual waktu dan melakukan proses pembelajaran setiap hari.
 • Elakkan suka bertangguh.
 • Jika anda rasa malas, ingatkan semula matlamat dan tujuan anda belajar ke sekolah

 

 

 

KEMAHIRAN MENDENGAR DALAM PEMBELAJARAN.

Mendengar ialah satu daripada proses komunikasi dalam pembelajaran. Mendengar merupakan proses rangsangan di mana pelajar menerima maklumat yang disampaikan. Proses mendengar yang berkesan akan membantu pelajar mengikuti pelajaran, memahami, mengingat dan membuat catatan.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktiviti pendengaran. Antaranya ialah keadaan fizikal pendengar dan penyampai, keletihan mendengar, jarak atau kedudukan, suasana persekitaran, gaya penyampaian dan pengetahuan penyampai. Namun begitu apa yang lebih penting, penulis menyatakan teknik untuk mendengar secara berkesan perlu diamalkan seperti berikut.

 1. Mulailah proses mendengar dengan berdoa dan meminta perlindungan Allah.
 2. Hendaklah berkeadaan siap sedia.
 3. Menyediakan peralatan untuk mencatat dan menulis bahan yang didengar.
 4. Duduk berhampiran dengan penyampai supaya maklumat yang diperolehi adalah tepat.
 5. Menumpukan pendengaran, fikiran dan perhatian terhadap maklumat yang disampaikan.
 6. Telah mengetahui serba sedikit tajuk yang akan disampaikan.
 7. Sentiasa menjangka apakah fakta dan keterangan yang akan disampaikan.
 8. Menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan.
 9. Mengelakkan gungguan-gangguan persekitaran.
 10. Mendengar sambil mencatat.

 

 

 

 

KEMAHIRAN MEMBACA DALAM PEMBELAJARAN.

Membaca ditakrifkan sebagai mentafsir dan memikir tentang sesuatu simbol atau tulisan. Ia meliputi aktiviti memaham makna tulisan, penyerapan maklumat dan idea yang dihuraikan oleh seorang penulis. Dalam Islam membaca merupakan langkah utama dalam proses menuntut ilmu. Ini dibuktikan dalam wahyu yang diterima oleh Rasulullah S.A.w yang bermaksud;

"Bacalah dengan nama Tuhanmu ……….. (Al-Alaq: 1….)

Berhubung dengan proses membaca ini, penulis telah menggariskan beberapa teknik dan tatacara membaca secara terperinci seperti berikut;

 1. Sediakan semua peralatan yang akan digunakan untuk tujuan membaca.
 2. Sediakan dengan secukupnya bahan yang akan dibaca.
 3. Elakkan daripada sebarang gangguan dan wujudkan suasana yang selesa.
 4. Tetapkan tajuk yang hendak dibaca.
 5. Tetapkan jumlah muka surat yang hendak dibaca.
 6. Tetapkan jumlah masa yang hendak digunakan untuk membaca.
 7. Duduklah dengan cara yang betul dan selesa.
 8. Tumpukan perhatian dan fikiran terhadap bahan bacaan.
 9. Mulakan dengan berdoa untuk mendapat keberkatan.
 10. Gunakan satu penunjuk seperti pensil dan sebagainya.
 11. Ketika membaca buat catatan isi penting.
 12. Ambil perhatian khas tentang jadual, rajah, data dan symbol

 

 

 

TEKNIK MENYEDIAKAN NOTA BERMUTU.

Nota yang baik ialah nota yang mempunyai ciri-ciri seperti ringkas, padat, berkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain, menarik, mudah dibaca, boleh difahami dan mudah untuk diingat. Terdapat berbagai kemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang pelajar bagi membolehkan mereka membuat dan menyediakan nota yang baik dan bermutu. Kemahiran tersebut ialah;

 • Kemahiran pelajar memahami suatu petikan.
 • Mengenalpasti kata kunci yang terdapat dalam suatu petikan.
 • Memahiran menyusun kata kunci.
 • Kreativiti seseorang pelajar dalam penyediaan nota.

Proses lain yang turut dalam teknik menyediakan nota ialah:

 1. Mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru.
 2. Menumpukan pendengaran terhadap maklumat yang disampaikan.
 3. Memahami maklumat yang disampaikan.
 4. Mengenalpasti isi penting dan mencatat bahan (nota).
 5. Sementara itu teknik mencatat nota yang dicadangkan ialah seperti berikut;
 6. Membuat persediaan awal seperti menyediakan alatulis.
 7. Membaca sepintas lalu tajuk yang akan dibincangkan.
 8. Mencatat isi penting sahaja.
 9. Menggunakan perkataan sendiri yang mudah difahami.
 10. Tulisan hendaklah jelas.
 11. Menyalin rajah atau data yang diberi dengan lengkap.
 12. Semak semula dan tandakan mana-mana yang tertinggal.
 13. Melengkapkan secepat mungkin nota-nota yang tertinggal.

 

 

 

KEMAHIRAN MENYOAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN.

Bertanya ditakrifkan sebagai satu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh orang belum, tidak tahu atau kurang pengetahuan terhadap sesuatu perkara. Aktiviti bertanya berlaku apabila sesuatu konsep yang kurang difahami. Untuk mendapatkan penjelasan dan sesuatu keterangan dan untuk mendapatkan kepastian. Pelajar yang sering bertanya akan mendapat banyak maklumat. Faedah yang boleh diperolehi adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. yang bermaksud;

"Terdapat empat (4) faedah dan kebaikan bertanya, pertama kepada tukang tanya, kedua kepada orang yang kena tanya, ketiga kepada orang yang mendengar dan keempat kepada orang yang suka kepada tiga golongan orang di atas"

(Abu Naim)

Sesuatu pertanyaan itu mestilah dilakukan pada tempat, keadaan, cara dan masa yang sesuai dan betul. Ini perlu dilakukan supaya pertanyaan itu dapat difahami dan diterima, difahami oleh guru serta tidak mendatangkan kesan yang buruk. Terdapat beberapa tempat atau kaedah yang dicadangkan untuk bertanya, antaranya adalah seperti berikut.

 • Mengetahui tabiat seorang pengajar.
 • Pengajaran yang diberikan kurang jelas.
 • Bertanya terus kepada guru.
 • Tidak meliputi tajuk-tajuk atau perkara yang tidak berkenaan.

Menghadiri Pengajaran Di dalam Kelas.

Aktiviti pendidikan di Malaysia berlaku di dalam kelas. Oleh yang demikian para pelajar dikehendaki mendengar, memahami, menulis (mencatat nota), dan mengingat semua maklumat yang disampaikan oleh guru. Dalam proses pembelajaran dalam kelas, beberapa amalan perlu diketahui oleh pelajar. Di antara amalan itu termasuklah;

 • Mengetahui tajuk yang akan diajar.
 • Membaca sepintas lalu mengenai tajuk tersebut.
 • Membuat nota ringkas dan
 • Membawa nota-nota ringkas berkenaan di dalam kelas.

Terdapat beberapa adab atau peraturan ketika menghadiri kelas iaitu

 • Meminta restu daripada ibu bapa.
 • Memulakan dengan bacaan Bismillah ….,
 • Berdoa memohon berkat ketika melangkah ke sekolah
 • Datang lebih awal, masuk ke kelas dengan ucapan salam
 • Duduk di hadapan kelas
 • Menyediakan peralatan belajar dengan selengkapnya
 • Menumpukan perhatian dengan fikiran yang tenang
 • Membuat dan mencatat nota tambahan
 • Bertanya guru jika terdapat keraguan dan
 • Semak semula nota yang dicatat apabila kelas telah selesai.

 

 

KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN

Teknik membuat rujukan ini akan membantu para pelajar mengenalpasti sumber-sumber lain selain daripada buku teks seperti dengan cara bertemu, bertanya dan berbincang dengan orang yang lebih arif. Sesuai sekali dengan firman Allah yang bermaksud;

"Bertanyalah kamu kepada ahli-ahli jika kamu tidak mengetahui"

(Al-Nahl: 43)

Tujuan utama aktiviti membuat rujukan ini ialah untuk melengkapkan dan menambahkan fakta yang diperolehi daripada proses pengajaran guru. Ia juga bertujuan meluaskan lagi pengetahuan yang sedang dan telah dipelajari.

Beberapa faedah telah dikenalpasti yang boleh diperolehi di antaranya ialah;

 • Dapat menambah dan melengkapkan fakta tentang sesuatu tajuk.
 • Menambahkan kefahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu sepertikonsep, contoh, masalah, formula dan sebagainya
 • Dapat membetulkan mana-mana fakta atau konsep yang tersalah catat
 • Dapat meningkatkan motivasi dan minat serta daya tarikan terhadap pelajaran
 • Dapat menjamin meningkatkan hasil laporan, laporan projek dan sebagainya.

 

 

 

 

KEMAHIRAN BELAJAR SECARA BERKUMPULAN.

Belajar secara berkumpulan merupakan satu aktiviti yang sangat digalakkan. Dalam aktiviti ini para pelajar digalakkan bertukar-tukar fikiran dan saling bantu-membantu. Tuntutan adalah selaras dengan firman Allah yang bermaksud; "Dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk kebajikan dan bertaqwa dan jangan bertong-tolong pada melakukan dosa dan kemungkaran"

(Al-Maidah: 2)

Beberapa panduan dalam melakukan aktiviti belajar secara berkumpulan. Panduan tersebut adalah seperti berikut;

 1. Bentuk kumpulan seramai 5 – 10 orang.
 2. setiap kumpulan perlu mempunyai ketua.
 3. Lantiklah seorang pencatat.
 4. Tetapkan satu tarikh pertemuan yang telah dipersetujui bersama
 5. Tetapkan tajuk yang akan dibincangkan lebih awal.
 6. Lakukan aktiviti pembelajaran ditempat yang sesuai.
 7. Sediakan peralatan secukupnya dan
 8. Duduklah dalam bulatan ketika memulakan perbincangan.
 9. Terdapat juga tatacara yang perlu dilakukan seperti;
 10. Ahli mesti patuh kepada ketua yang dilantik.
 11. Ahli mesti membuat sedikit persediaan terhadap tajuk yang akan dibincangkan.
 12. Hadkan masa yang digunakan.
 13. Mendengar dan memberi pendapat dengan baik.
 14. Lakukan penilaian terhadap pencapaian pembelajaran dan
 15. Ahli digalakkan menyalin fakta yang telah disampaikan.

Banyak faedah yang boleh diperolehi daripada aktiviti belajar secara berkumpulan seperti;

 • Dapat menjimatkan masa.
 • Dapat mengumpulkan isi dengan lebih banyak.
 • Dapat meningkatkan minat dan motivasi terhadap pelajaran.
 • Dapat mengelakkan rasa jemu dan bosan.
 • Dapat mengelakkan rasa mengantuk.
 • Dapat mengurangkan rasa malas belajar.
 • Dapat memupuk rasa setiakawan.
 • Dapat menambah, mengingat dan mengembangkan ilmu secara berkesan.

 

 

 

TEKNIK-TEKNIK MENGHADAPI PEPERIKSAAN

Sepatutnya anda dapat dikatakan pakar dalam hal ini, kerana kekerapan anda mengambil peperiksaan semenjak kecil lagi. Namun begitu , anda mungkin lupa sesuatu, ataupun tidak tahu teknik-teknik yang dapat membantu kecekapan anda. Berikut beberapa panduan dan teknik yang dapat mengurangkan ketegangan menghadapi peperiksaan.

PERSIAPAN.

Persiapan pada sebelum malam peperiksaan.

Pelajar-pelajar suka belajar hingga larut malam terutama sekali pada malam sebelum peperiksaan. Sepatutnya amalan ini ditinggalkan dan sebaliknya anda cuba berehat. Tidur awal membolehkan anda berasa tenang dan bertenaga semasa menghadapi peperiksaan pada keesokannya harinya.

 • Tanamkan azam dan semangat berjaya dan ini dapat diperkuatkan sekiranya anda telah mematuhi strategi belajar yang bermula pada awal semester. Letakkan (gambar) di dinding dengan tulisan seperti ‘Anda Boleg Berjaya1' atau ‘You Can Do It'.
 • Kurangkan meminum minuman the dan kopi. Jangan gunakan dadah perangsang seperti Amfetamin atau ‘Pep Pills' yang senang disalahgunakan oleh pelajar semasa hendak mengambil peperiksaan.
 • Kumpulkan semua barang yang perlu dibawa ke dewan peperiksaan seperti beberapa batang pensil, pen, pemadam atau tip-ex, kad metrik atau kad pengenalan dan sebagainya.

PAGI HARI PEPERIKSAAN

 • Pastikan anda makan sarapan yang mencukupi kerana anda memerlukan tenaga mental dan fizikal sepanjang hari.
 • Sekiranya anda perlu pengangkutan untuk ke dewan peperiksaan, anggarkan masa yang diperlukan, supaya anda tidak lewat.
 • Apabila sampai ke dewan peperiksaan anda akan melihat keadaan seperti ini: Ada pelajar yang masih sedang menyemak nota, ada yang sedang berbincang dan ada yang bergelak ketawa antara mereka. Ada baiknya anda menjauhkan diri daripada mereka supaya anda tidak merasa panik. Misalnya, apabila berbual mungkin anda mendapati bahawa anda terlupa belajar sesuatu dan ini akan menakutkan anda. Kalau perlu dan kalau ada masa, belek nota-nota supaya segala yang dipelajari segar dalam ingatan.
 • Apabila dibenarkan masuk ke dalam dewan, tentukan bahawa tempat duduk anda memuaskan. Adakah tempat itu terlalu sejuk atau terlalu panas? Bagaimana dengan cahaya lampu? Adakah meja tulis dan kerusi sesuai?

HARI PEPERIKSAAN

* Tindakan berikut perlu anda jalankan pada hari peperiksaan

 • Pastikan pusat, bangunan dan lokasi peperiksaan. Aktiviti ini sangat penting bagi calon persendirian terutama yang menduduki satu peperiksaan sahaja.
 • Semak peraturan peperiksaan sama ada peraturan umum atau khas.
 • Sampai ke pusat peperiksaan awal supaya jangan terburu-buru.
 • Baca dengan teliti format dan arahan kertas peperiksaan.
 • Pilih soalan yang terbail untuk dijawab. Beberapa soalan yang boleh dijawab dengan baik iaitu boleh memberikan banyak markah perlu dipilih sebelum menjawab.
 • Tulis dengan jelas dan cepat
 • Peruntukan masa bagi setiap jawapan perlu dikawal.
 • Masa menulis perlu digunakan dengan sepenuhnaya.
 • Jangan tinggalkan dewan peperiksaan sebelum kertas jawapan dipungut oleh para pengawas peperiksaan.


BUNTU FIKIRAN/TEKANAN FIZIKAL DAN PSIKOLOGIKAL PADA MUSIM PEPERIKSAAN.

 • Ia boleh diatasi dengan pencegahan
 • Ia boleh disebabkan oleh kurang persediaan, ulangan atau ualangkaji
 • Jalankan kegiatan ulangan tiap-tiap hari dan minggu.
 • Pelajar dinasihatkan supaya jangan gementar
 • Bernafas panjang dan dalam
 • Bersantai iaitu berehat
 • Cuba ingatkan baik dengan mengingati fakta yang berkaitan dengan fakta yang dilupai – cuba cari pertaliannya.
 • Rujuk balik kepada nota (bukan semasa peperiksaan)
 • Akibat kurang tidur, atau salah makan
 • Jalankan senaman ringan untuk mengurangkan ketegangan.


KELETIHAN FIZIKAL DAN CARA MENGATASINYA

 • Jaga masa tidur.
 • Rehatkan tangan, mata dan otot-otot semasa menjawab soalan sekali sekala.
 • Ambil angin sebentar
 • Basuh muka dengan air sejuk
 • MASALAH SEMASA PEPERIKSAAN

  SERANGAN GEMENTAR DAN CARA MENGATASINYA
 1. Persediaan lebih awal
 2. Kawalan mental melalui latihan
 3. Kawalan fizikal melalui latihan
 4. Bersantai – mental/fizikal
 5. Cuba berhentikan rasa gementar dengan menggenggam tangan
 6. Kawal nafas , cuba bertenang. Kurangkan kecepatan bernafas.
 7. Rehatkan fikiran
 8. Gantikan fikiran cemas dan tegang dengan positif
 9. Hindarkan mengingati pemikiran yang menyebabkan panik


MAKLUMAT PEPERIKSAAN

 • Nama pusat peperiksaan
 • Nombor pusat
 • Angka giliran
 • Lokasi tempat
 • Keadaan fizikal bilik/kawasan
 • Kenderaan
 • Sistem peperiksaan (syarat untuk lulus)

MAKLUMAT TENTANG KERTAS.

 • Nombor kertas
 • Tarikh
 • Masa
 • Sesi/Bahagian kertas
 • Arahan spesifik
 • Format

DOA DAN SEMBAHYANG SUNAT UNTUK MENGHADAPI PEPERIKSAAN

 • Sembahyang hajat
 • Doa keluar rumah
 • Doa naik kenderaan
 • Doa apabila menemui sesuatu yang sukar
 • Doa apabila hati menghadapi kesedihan
 • Doa apabila terkena kesedihan hati
 • Doa aneka macam kesusahan


HARI PEPERIKSAAN

 • Ulang pelajaran
 • Tidur awal
 • Doa sebelum tidur
 • Sembahyang fardu/sunat selepas bangun
 • Sampai awal di pusat peperiksaan.

TEKNIK MENJAWAB

Panduan Umum

 • Jawab soalan yang boleh dijawab dahulu
 • Pilih soalan yang boleh dijawab dengan baik dahulu
 • Tinggal dahulu soalan yang sukar
 • Baca soalan dengan tenang dan jangan gopoh
 • Rancang jawapan (lakar jawapan)

2.Ujian Objektif

 • Baca arahan dengan teliti
 • Baca dengan cepat semua soalan dahulu
 • Jawab dengan cepat yang pasti betul jawapannya
 • Balik kepada soalan-soalan yang belum berjawab. Analisa soalan-soalan yang sukar untuk mendapatkan perkataan kunci atau bayangan (clue)
 • Baca beberapa kali
 • Pilih dan buang jawapan yang tidak tepat/rapat dengan soalan.
 • Jangan terus ketepikan jawapan "semuanya di atas" atau "bukan di atas"
 • Pilih jawapan "semuanya di atas" apabila semua pilihan jawapan betul.
 • Baca jawapan untuk memahami soalan
 • Padankan soalan dengan setiap jawapan cara berasingan. Ini mungkin boleh menolong mendapatkan jawapan yang baik/tepat walaupun ia tidak merupakan yang setepatnya. Ini lebih baik daripada cuba mengagak saja.
 • Olah balik soalan suapaya senang difahami. Cari contoh-contoh yang boleh menambah kefahaman kita terhadap soalan. Baca balik soalan asal dan cuba dapatkan jawapan yang setepat mungkin.
 • Gunakan maklumat/pengetahuan yang ada dalam soalan dan jawapan yang lain
 • Cuba teka adalah usaha terakhir
 • Semak jawapan

 

LAMAN UTAMA

 

 

Hakcipta © 2008 anuar2u.com / hubungi 019-7764359

PENAFIAN:
KAMI tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan
oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.